Een Draaitabel die automatisch bijwerkt

Deze blog is voor de gevorderde Excel gebruiker. Ik laat deze week zien hoe je een draaitabel (pivottable) kunt laten updaten zodra er gegevens wijzigen. Het is hierbij niet nodig om zelf handmatig te refreshen.

Ik ga er hiervoor van uit dat je al een draaitabel kunt maken en aanpassen. Ik ga laten zien hoe je het bijwerken kunt automatiseren.

Om te beginnen kennen we een dynamisch bereik vast voor de draaitabel. We gebruiken hiervoor de functies VERSCHUIVING() en AANTALARG().

AANTALARG() telt het aantal niet lege cellen tussen de begin- en eindcel. VERSCHUIVING maakt aan de hand van deze aantallen het bereik voor de draaitabel. Aan dit bereik kennen we de naam Data toe. Als je nu een kolom of rij invoegt of verwijdert, verandert ook het bereik.

Vervolgens gaan we in de draaitabel het bereik aanpassen.

Tenslotte moeten we een regeltje VBA code toevoegen om Excel te vertellen dat hij bij wijzigingen alle tabbladen moet refreshen.

Als je nu iets verandert in je data verandert de draaitabel mee, ook als je een kolom of rij toevoegt of verwijdert.

Dat was het weer voor deze week.

Succes en tot de volgende blog!

StudentenlevenStudentenleven

Plaats een reactie